Obec Doľany

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.09.2012 fa za mobil
2152317560
62.27 € s DPH Obec Doľany Orange Slovakia,a.s. 10.05.2012 15.05.2012
03.09.2012 fa za spracovanie základného tepelno-technického posúdenia stavebných konštrukcií stavby "Rekonštrukcia KC Roškovce"
34/05/2012
250.00 € s DPH Obec Doľany MODUL A.M.,s.r.o. 14.05.2012 15.05.2012
03.09.2012 Fa za mobil TSP
1033829772
6.94 € s DPH Obec Doľany Telefónica Slovakia, s.r.o. 15.05.2012 18.05.2012
03.09.2012 Poplatok za účasť na Leaderfest 2012 v Levoči
VFA1502012
20.00 € s DPH Obec Doľany MAS LEV, o.z. 18.05.2012 22.05.2012
03.09.2012 Fa za vypracovanie žiadosti o poskytnutie štátnej dotácie v rámci výzvy Splnomocnenia vlády SR pre rómske komunity na projekt: Vybudovanie vodovodného potrubia k novým bytom v osade Roškovce
032012
375.00 € s DPH Obec Doľany Prešovská rozvojová agentúra, Mgr.Peter Rázus 02.05.2012 24.05.2012
03.09.2012 Fa za učebné pomôcky pre MŠ
120505
117.20 € s DPH Obec Doľany EDUCAPLAY, s.r.o. 21.05.2012 25.05.2012
03.09.2012 Fa za stravné lístky
3565306013
359.74 € s DPH Obec Doľany Edenred, s.r.o. 22.05.2012 22.05.2012
03.09.2012 Poplatok za upozornenie
3160073981
2.00 € s DPH Obec Doľany SPP,a.s. 22.05.2012 23.05.2012
03.09.2012 Fa za vypracovanie projektovej dokumentácie "Zásobovanie vodou-zmena"pre stavbu 6x 2 b.j. nižšieho štandardu Roškovce v rozsahu pre stavebné povolenie
Ba/2012/08
300.00 € s DPH Obec Doľany Izabela Babíková 24.05.2012 25.05.2012
03.09.2012 Fa za vypracovanie PBS "Rekonštrukcia budovy KC Roškovce pre realizáciu stavby
1112005
200.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Ján Mišek - PRO-BEZ 28.05.2012 30.05.2012
03.09.2012 Fa za pracovné náradie
2012044
289.82 € s DPH Obec Doľany Stavebniny, s.r.o. 29.05.2012 30.05.2012
03.09.2012 Fa za stavebný materiál
2012045
187.58 € s DPH Obec Doľany Stavebniny, s.r.o. 29.05.2012 30.05.2012
03.09.2012 Fa za internet
99051515
16.27 € s DPH Obec Doľany Levonet,s.r.o. 30.04.2012 30.04.2012
03.09.2012 Fa za internet
99052150
16.27 € s DPH Obec Doľany Levonet,s.r.o. 31.05.2012 31.05.2012
03.09.2012 Fa za elektrinu-MŠ, KC, KD, OcÚ
7497895936
732.00 € s DPH Obec Doľany Vsl. energetika, a.s. 24.05.2012 01.06.2012
Zobrazených 571 - 585 z celkových 749.
1 2 35 36 37 39 41 42 43 49 50