Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.09.2020 Poskytnutie podpory formou dotácie na realizáciu projektu Kanalizácia Doľany-kanlaizácia splašková pre IBV
č. 145073 08U01
95000.00 € s DPH Obec Doľany Environmentálny fond 02.09.2020
07.09.2020 Predmetom je záväzok dodávateľa poskytovať celodenné stravovanie pre stravníkov Materskej školy
0.00 € s DPH Obec Doľany Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov 02.09.2020
27.08.2020 Predmetom je záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby.
0.00 € s DPH Obec Doľany Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 24.08.2020
20.08.2020 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu na plnenie úloh v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a to výlučne pre potreby materskej školy, v ktorej sa realizujú aktivity NP PRIM
č. 2020/001270-011
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 01.07.2020
17.08.2020 úrazové poistenie UoZ, vykonávajúcich aktivačné práce v obci
č. 5190046311
26.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s. 01.07.2020
17.08.2020 úrazové poistenie UoZ, vykonávajúcich aktivačné práce v obci
č. 5190046315
32.50 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s. 31.07.2020
24.07.2020 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ a pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu časti nákladov
č. 20/36/054/91
5514.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 24.07.2020
01.07.2020 Predmetom je poskytovanie príspevku pre Obec Doľany, určeného na náklady, ktoré súvisia s vykonávaním AČ
č.20/36/054/72
2520.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 01.07.2020
11.06.2020 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri výkone menších obecných služieb /MOS/pre obec
č. 20/36/012/11
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 08.06.2020
27.05.2020 Vzájomná zámena pozemkov medzi zamieňajúcim Obcou Doľany a zamieňajúcim v druhom rade Katarínou Bartkovou - zámena pozemkov parcelné číslo KN C 215/3 a pozemku parcelné číslo KN C 233
0.00 € s DPH Obec Doľany Katarína Bartková, rod. Petreková 26.05.2020
16.04.2020 Predmetom zmluvy je poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000,00 Eur na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO ....
č. 320 0493
3000.00 € s DPH Obec Doľany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.03.2020
10.03.2020 Predmetom je uskutočnenie stavebných prác na diele: Kanalizácia Doľany-Kanalizácia splašková pre IBV
č. 02/2020
92991.65 € s DPH Obec Doľany B.D.B. s.r.o. - odštepný závod Levoča 21.01.2020
29.02.2020 Predmetom Zmluvy je odobratie, preprava a likvidácia odpadových vôd.
č.20/2020/PKaČOV
0.00 € s DPH Obec Doľany Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 21.02.2020
29.02.2020 Realizácia aktivít projektu " Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK"
č. 3
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 19.02.2020
24.02.2020 Predmetom je poskytnutie dotácie na projekt: "Prestavba hospodárskej budovy na hasičskú zbrojnicu v obci Doľany."
č. PHZ-OPK1-2019-003
30000.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 17.02.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 263.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 17 18