Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Slovenská republika zastúpená MDVaRR SR

Adresa dodávateľa: 810 05 Bratislava, Námestie slobody 6

IČO dodávateľa: 30416094

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Zmluvná cena: 996.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.04.2012

Datum zverejnenia: 17.04.2012

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Utorok 17. Apríl 2012 14:38 )