Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o spolupráci

Identifikácia

Číslo zmluvy: USVRK-OIP-2017/563-1

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Bratislava, Pribinova 2

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, vzájomných práv a povinností zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu tejto Zmluvy. Účelom je zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v Obci v rámci projektu financovaného z prostriedkov ESF a prostriedkov ŠR.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.06.2017

Datum zverejnenia: 02.06.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o spolupráci (2).pdf ( veľkosť: 1021,4 KB, aktualizované: Piatok 02. Jún 2017 10:30 )