Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o zabezpečení závodného stravovania

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ, školská jedáleň

Adresa dodávateľa: Spišský Hrhov, Komenského 2

IČO dodávateľa: 37873822

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať pre potreby stravníkov Materskej školy Doľany celodennú stravu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.09.2018

Datum zverejnenia: 07.09.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o zabezpečení školského stravovania.pdf ( veľkosť: 48,5 KB, aktualizované: Piatok 07. September 2018 14:42 )