Obec Doľany

Zmluva

Dodatok k Zmluve č./L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 13

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Brantner NOVA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves, Sadová 13

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet zmluvy: Zmena cien za zber, prepravu a zneškodňovanie KO

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.12.2018

Datum zverejnenia: 12.12.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č. 13 -B NOVA.pdf ( veľkosť: 173,2 KB, aktualizované: Streda 12. December 2018 12:05 )