Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o podmienkach realizácie elektroenergetického rozvodného zariadenia

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 001/2019

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Košice, Mlynská 31

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je záväzok VSD, a.s. vykonať vo vlastnom mene preložku elektroenergetických zariadení

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.01.2019

Datum zverejnenia: 18.01.2019

Dokumenty Pdf Zmluva VSD.pdf ( veľkosť: 189,9 KB, aktualizované: Piatok 18. Január 2019 11:23 )