Obec Doľany

Zmluva

Dodatok č. 1 k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/36/052/308

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Adresa dodávateľa: Poprad, Hraničná 667/13

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.02.2019

Datum zverejnenia: 14.02.2019

Dokumenty Pdf Dodatok k dohode 18 36 052 308.pdf ( veľkosť: 167,5 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Február 2019 11:47 )