Obec Doľany

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: F. Dzuriková, M. Grigerová, P. Jaroš, A.Olekšáková

Adresa dodávateľa: Doľany

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Nehnuteľnosti v k.ú. Doľany parc. č. KN "C" 74 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 67 m2 a nehnuteľnosti- stodoly, postavenej na parc. č. KN "C" 74

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť stodola a pozemok- zastavaná plocha ; List vlastníctva číslo: 10; Katastrálne územie: Doľany; Parcela číslo: 74;

Zmluvná cena: 2800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.03.2019

Datum zverejnenia: 21.03.2019

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva stodola.pdf ( veľkosť: 212,7 KB, aktualizované: Štvrtok 21. Marec 2019 07:52 )