Obec Doľany

Zmluva

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 19/36/052/106

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Adresa dodávateľa: Poprad, Hraničná 667/13

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Predmetom je poskytovanie finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na OOPP, úrazové poistenie UoZ , časti nákladov na pracovné náradie

Zmluvná cena: 6127.20 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.06.2019

Datum zverejnenia: 21.06.2019

Dokumenty Pdf dohoda 19 36 052 106.pdf ( veľkosť: 511,5 KB, aktualizované: Piatok 21. Jún 2019 14:47 )