Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 134693 08U01

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Environmentálny fond

Adresa dodávateľa: Bratislava, Martinská 49

IČO dodávateľa: 30796491

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie na realizáciu projektu "Kanalizácia Doľany - kanalizácia splašková pre IBV"

Zmluvná cena: 165000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.07.2019

Datum zverejnenia: 02.08.2019

Dokumenty Pdf Zmluva č. 134693 08U01.pdf ( veľkosť: 720,6 KB, aktualizované: Piatok 02. August 2019 14:28 )