Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o službách

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 100919

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: CS Consulting International, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Šaľa, P.J. Šafárika 377/7

IČO dodávateľa: 51753871

Predmet zmluvy: Predmetom je záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa ŽoNFP OP Ľudské zdroje, Pr.os 6, Šp. cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, Zameranie-Podpora dobudovania zákl. technickej infraštruktúry, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 za podmienok dojednaných v Zmluve

Zmluvná cena: 990.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.09.2019

Datum zverejnenia: 13.09.2019

Dokumenty Pdf ZMLUVA 100919.pdf ( veľkosť: 289,3 KB, aktualizované: Piatok 13. September 2019 11:56 )