Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o spolupráci

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 2019/001673-017

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Bratislava, Pribinova2

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Predmetom tejto Zmluvy je vytváranie podmienok na dosiahnutie cieľov Projektu prostredníctvom poskytovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.10.2019

Datum zverejnenia: 28.10.2019

Dokumenty Pdf Zmluva TSP II_Doľany 2019.pdf ( veľkosť: 441,5 KB, aktualizované: Pondelok 28. Október 2019 15:15 )