Obec Doľany

Zmluva

Dodatok č. 14 k Zmluve č. 4/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO z obce Doľany

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 14

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Brantner NOVA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves, Sadová 13

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet zmluvy: Zmena článku III. bod 1 Zmluvy - ceny za odber, prepravu a zneškodnenie KO a článku III. bod 4 a bodu 7.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.11.2019

Datum zverejnenia: 26.11.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 14.pdf ( veľkosť: 4,2 MB, aktualizované: Utorok 26. November 2019 11:09 )