Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: AV Audit, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves, Karpatská 2448/16

IČO dodávateľa: 44877102

Predmet zmluvy: Predmetom je zabezpečenie auditu individuálnej účtovnej závierky k 31.12. 2018

Zmluvná cena: 600.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.11.2019

Datum zverejnenia: 12.12.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovaní audit.služieb.pdf ( veľkosť: 7,7 MB, aktualizované: Štvrtok 12. December 2019 14:03 )