Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. PHZ-OPK1-2019-003

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Bratislava, Pribinova 2

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Predmetom je poskytnutie dotácie na projekt: "Prestavba hospodárskej budovy na hasičskú zbrojnicu v obci Doľany."

Zmluvná cena: 30000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.02.2020

Datum zverejnenia: 24.02.2020

Dokumenty Pdf Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003530 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Sl ( veľkosť: 996,4 KB, aktualizované: Pondelok 24. Február 2020 11:48 )