Obec Doľany

Zmluva

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č.USVRK-OIP-2018/00

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 3

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Bratislava, Pribinova 2

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Realizácia aktivít projektu " Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK"

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.02.2020

Datum zverejnenia: 29.02.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č. 3.pdf ( veľkosť: 585,9 KB, aktualizované: Sobota 29. Február 2020 09:25 )