Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 02/2020

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: B.D.B. s.r.o. - odštepný závod Levoča

Adresa dodávateľa: Levoča, Lesná 7

IČO dodávateľa: 35761938

Predmet zmluvy: Predmetom je uskutočnenie stavebných prác na diele: Kanalizácia Doľany-Kanalizácia splašková pre IBV

Zmluvná cena: 92991.65 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.01.2020

Datum zverejnenia: 10.03.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo -B.D.B. s.r.o..pdf ( veľkosť: 204,1 KB, aktualizované: Utorok 10. Marec 2020 10:53 )