Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 320 0493

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Adresa dodávateľa: Bratislava, Kutuzovova 17

IČO dodávateľa: 00177474

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000,00 Eur na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO ....

Zmluvná cena: 3000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.03.2020

Datum zverejnenia: 16.04.2020

Dokumenty Pdf Zmluva č. 320 0493.pdf ( veľkosť: 236,8 KB, aktualizované: Štvrtok 16. Apríl 2020 10:27 )