Obec Doľany

Zmluva

Zámenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Katarína Bartková, rod. Petreková

Adresa dodávateľa: Doľany č. 20

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Vzájomná zámena pozemkov medzi zamieňajúcim Obcou Doľany a zamieňajúcim v druhom rade Katarínou Bartkovou - zámena pozemkov parcelné číslo KN C 215/3 a pozemku parcelné číslo KN C 233

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť ostatná plocha a záhrada; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Doľany; Parcela číslo: 215/3, 233;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.05.2020

Datum zverejnenia: 27.05.2020

Dokumenty Pdf Zámenná zmluva.pdf ( veľkosť: 161,2 KB, aktualizované: Utorok 26. Máj 2020 08:11 )