Obec Doľany

Zmluva

Darovacia zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 2020/001270-011

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Bratislava, Pribinova 2

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu na plnenie úloh v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a to výlučne pre potreby materskej školy, v ktorej sa realizujú aktivity NP PRIM

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.07.2020

Datum zverejnenia: 20.08.2020

Dokumenty Pdf Darovacia zmluva v rámci národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komuní ( veľkosť: 6,1 MB, aktualizované: Štvrtok 20. August 2020 09:27 )