Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Adresa dodávateľa: Bratislava, Kollárova 8

IČO dodávateľa: 42156424

Predmet zmluvy: Predmetom je záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.08.2020

Datum zverejnenia: 27.08.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovaní kvalif. dôveryhodných služieb.pdf ( veľkosť: 5 MB, aktualizované: Štvrtok 27. August 2020 13:25 )