Obec Doľany

Zmluva

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 145073 08U01

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Environmentálny fond

Adresa dodávateľa: Bratislava, Nevädzová 806/5

IČO dodávateľa: 30796491

Predmet zmluvy: Poskytnutie podpory formou dotácie na realizáciu projektu Kanalizácia Doľany-kanlaizácia splašková pre IBV

Zmluvná cena: 95000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.09.2020

Datum zverejnenia: 10.09.2020

Dokumenty Pdf Z M L U V A č. 145073 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - text.pdf ( veľkosť: 1018,4 KB, aktualizované: Štvrtok 10. September 2020 11:12 )