Obec Doľany

Zmluva

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec

Identifikácia

Číslo zmluvy: č. 12/§ 52/2012/NP V

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Adresa dodávateľa: Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 439/19

IČO dodávateľa: 37937758

Predmet zmluvy: Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec

Zmluvná cena: 1852.80 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.10.2012

Datum zverejnenia: 26.10.2012

Dokumenty