Obec Doľany

Zmluva

Dodatok č.6 k Zmluve č.4/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves

Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves, Sadová 13

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet zmluvy: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.03.2013

Datum zverejnenia: 28.03.2013

Dokumenty Pdf Dodatok č.6 k Zmluve.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Štvrtok 28. Marec 2013 07:37 )