Obec Doľany

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Doľany

Adresa objednávateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO objednávateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Vladimír Gallovič, Alžbeta Remiašová

Adresa dodávateľa: Nemešany, Betlanovce

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: nákup pozemku - k.ú. Doľany, parc. č. KN 255

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.03.2014

Datum zverejnenia: 26.03.2014

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva -Gallovič 3.pdf ( veľkosť: 38,6 KB, aktualizované: Streda 26. Marec 2014 10:12 )