Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.12.2011 Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
0.00 € Obec Doľany Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves 29.11.2011
06.12.2011 Zmluva o ročnej údržbe programového vybavenia
R_73/2011
66.38 € Obec Doľany SWIT spol.s r.o. 30.09.2011
30.11.2011 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
č.273/§ 51/2011
0.00 € Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 24.11.2011
30.11.2011 Zmluva o dielo
20701.75 € Obec Doľany Style Trade,s.r.o. 30.05.2011
28.11.2011 Dodatok č. 1 k dohode
40/§50j/2011/R
0.00 € Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 25.11.2011
25.11.2011 Zmlluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
100722590ZoP
0.00 € Obec Doľany Východoslovenská distribučná a.s. 16.11.2011
25.11.2011 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260455S/2011
3
0.00 € Obec Doľany Východoslovenská distribučná a.s. 16.11.2011
25.11.2011 Poistná zmluva - Skupinové úrazové poistenie
PZ 1237009875
143.35 € Obec Doľany Kooperativa poisťovňa,a.s. 31.10.2011
11.11.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č.6300147550
0.00 € Obec Doľany SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 09.11.2011
10.11.2011 Zmluva o dodávke plynu č.6300147550
6300147550
0.00 € Obec Doľany SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 09.11.2011
27.10.2011 Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečení realizácie a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
15/§52/2011 NP v-2
4936.80 € Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 19.10.2011
28.09.2011 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absoventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
210/§51/2011
0.00 € Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 26.09.2011
28.09.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
40/§50j/2011/R
3872.75 € Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.09.2011
16.09.2011 Zmluva č. 0294-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
0294-PRB/2011
203060.00 € Obec Doľany Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 22.08.2011
16.09.2011 Zmluva č. 0295-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0295-PRB/2011
9960.00 € Obec Doľany Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 22.08.2011
Zobrazených 226 - 240 z celkových 263.
1 2 10 11 12 13 14 16 18