Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.09.2011 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absoventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
210/§51/2011
0.00 € Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 26.09.2011
28.09.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
40/§50j/2011/R
3872.75 € Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.09.2011
16.09.2011 Zmluva č. 0294-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
0294-PRB/2011
203060.00 € Obec Doľany Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 22.08.2011
16.09.2011 Zmluva č. 0295-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0295-PRB/2011
9960.00 € Obec Doľany Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 22.08.2011
18.08.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere
1122/2010/UZ
0.00 € Obec Doľany Všeobecná úverová banka 17.08.2011
03.08.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
0.00 € Obec Doľany Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves 31.05.2011
27.07.2011 Zmluva o dielo
20128.95 € Obec Doľany MARO, s.r.o. 25.07.2011
27.07.2011 Zmluva o dielo
20128.95 € Obec Doľany MARO, s.r.o. 25.07.2011
27.07.2011 Nájomná zmluva
50.00 € Obec Doľany Urbárska spoločnosť Roškovce 29.06.2011
07.07.2011 Kúpna zmluva
1872.00 € Obec Doľany Katarína Bartková, Peter Mlynarčík 07.07.2011
10.06.2011 Záložná zmluva
0392-520-PRB-2004/Z
0.00 € Obec Doľany Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 18.05.2011
09.06.2011 Kúpna zmluva
1437.00 € Obec Doľany Marián Olekšák, Anton Olekšák, Ľudmila Katriňáková 08.06.2011
06.06.2011 Kúpna zmluva
3048.00 € Obec Doľany Jozef Franc 06.06.2011
06.06.2011 Zmluva o dielo
02/2011
2500.00 € Obec Doľany Ing. Ján Holiga, HAGO-POINT 25.05.2011
06.06.2011 Poistná zmluva
1237009165
93.05 € Obec Doľany Kooperativa poisťovňa,a.s. 15.05.2011
Zobrazených 226 - 240 z celkových 252.
1 2 9 10 11 12 13 14 16