Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.10.2012 Pripojenie do distribučnej sústavy
100750792ZoP
0.00 € s DPH Obec Doľany Východoslovenská distribučná a.s. 03.10.2012
04.10.2012 Pripojenie do distribučnej sústavy
100750795ZoP
0.00 € s DPH Obec Doľany Východoslovenská distribučná a.s. 03.10.2012
05.06.2012 Zmeny a doplnky 2012 - návrh - textová časť
0.00 € s DPH Obec Doľany Ing. arch. Peter Steiniger 31.03.2012
18.04.2012 poskytnutie NFP na rekreačno-športové ihrisko v Doľanoch
c. 0400069
16774.12 € s DPH Obec Doľany Pôdohospodárska platobná agentúra 17.04.2012
18.04.2012 Poskytnutie NFP na rekreačno-športové ihrisko v Roškovciach
č. 0400070
16774.12 € s DPH Obec Doľany Pôdohospodárska platobná agentúra 17.04.2012
17.04.2012 Poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
996.00 € s DPH Obec Doľany Slovenská republika zastúpená MDVaRR SR 13.04.2012
26.03.2012 realizácia opatrení na ochranu pred povodňami - § 50j
č. 7/§50j/2012/R
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 23.03.2012
26.03.2012 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
č. 6/§52/2012/NP V-2
3242.40 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 21.03.2012
23.03.2012 zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
č.1
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 22.03.2012
19.03.2012 Rekonštrukcia budovy KC Roškovce -vypracovanie projektovej dokumentácie- zdravotná technika
č. Ba/01/2012
450.00 € s DPH Obec Doľany Izabela Babíková 13.02.2012
19.03.2012 Rekonštrukcia budovy KC-Roškovce- projektová dokumentácia - elektrická inštalácia
č. 07/2012/No
840.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Marcel Novák 14.03.2012
27.02.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi FSR a Obcou pri implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach
č.011/2012-IZ-5.0/V
0.00 € s DPH Obec Doľany Fond sociálneho rozvoja 20.02.2012
27.02.2012 Vypracovanie projektovej dokumentácie na Prístupovú komunikáciu k IBV v Doľanoch
č.2012/02/02
1500.00 € s DPH Obec Doľany Projektová kancelária-Ing. Miloslav Havaš 13.02.2012
24.02.2012 vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Doľany
120104
2490.00 € s DPH Obec Doľany Ing.arch.Peter Steiniger 23.02.2012
13.02.2012 Služba- realizácia procesu verejného obstarávania podľa zák.č.25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní
1700.00 € s DPH Obec Doľany JA-SAN,s.r.o. 10.02.2012
Zobrazených 196 - 210 z celkových 254.
1 2 9 10 11 12 14 16 17