Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.02.2014 Nákup nehnuteľnosti - pozemku KN č.61/104 k.ú. Doľany
1122.00 € s DPH Obec Doľany Emil Galik 04.09.2013
17.01.2014 Poskytnutie úveru na spolufinancovanie a predfinancovanie investičných projektov samospráv podporených z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR pre projekty "Aktívnejší zajtrajšok pre nás a naše deti a "Čaro vidieka vnímané cez šport" /rekreačno-športové zariadenia/
č.80/001/14
40258.00 € s DPH Obec Doľany Prima banka Slovensko,a.s. 17.01.2014
16.01.2014 Poistenie stavieb pre prípad živelných a ďaľších dojednaných poistných nebezpečenstiev - multifunkčné ihriská
č.5720070345
68.00 € s DPH Obec Doľany Generali Poisťovňa,a.s. 15.01.2014
16.01.2014 Dodanie interiérového vybavenia pre komunitné centrum Rožkovce
8227.80 € s DPH Obec Doľany BELHOLZ, s.r.o. 16.01.2014
16.01.2014 Dodanie výpočtovej techniky pre Komunitné centrum Rožkovce
3648.00 € s DPH Obec Doľany Viera Chovancová-PREaS 16.01.2014
14.01.2014 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Detské ihrisko - Roškovce
č.0400135
8315.00 € s DPH Obec Doľany Pôdohospodárska platobná agentúra 14.01.2014
14.01.2014 Poskytnutie NFP na Detské ihrisko - Doľany
č.0400134
8315.00 € s DPH Obec Doľany Pôdohospodárska platobná agentúra 14.01.2014
14.01.2014 Poskytnutie NFP na vybavenie KD Doľany - stoličky do sály
č. 0400119
9937.50 € s DPH Obec Doľany Pôdohospodárska platobná agentúra 06.09.2013
18.12.2013 Zmena a doplnenie Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
č.1
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 04.12.2013
18.12.2013 Zmena v článku III. Zmluvy Cena, bod 6 a v článku IV Platobné podmienky, bod 6
č.7
0.00 € s DPH Obec Doľany Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves 17.12.2013
10.12.2013 Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2012.
500.00 € s DPH Obec Doľany AV Audit, s.r.o. audítorska spoločnosť 28.11.2013
25.11.2013 Zmena čl. 5 odsekov 5.2 a 5.7 Zmluvy
DOD/01-2013/011/2012
0.00 € s DPH Obec Doľany Fond sociálneho rozvoja 25.11.2013
18.11.2013 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia budovy komunitného centra - Rožkovce"
153939.94 € s DPH Obec Doľany Š&L stav, s.r.o. 15.11.2013
18.11.2013 Zhotovenie diela - "Rekonštrukcia budovy Komunitného centra - Rožkovce"
153939.94 € s DPH Obec Doľany Š&L stav, s.r.o. 15.11.2013
04.11.2013 Poskytnutie príspevku v rámci projektu č. XX "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve"
10/XX/2013/§54
3903.39 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 31.10.2013
Zobrazených 166 - 180 z celkových 254.
1 2 8 9 10 12 14 15 16 17