Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.05.2014 zmena vo výške príspevku na úhradu časti nákladov na AČ a na úhradu CCP zamestnanca, ktorý organizuje AČ
Dodatok č. 1
2340.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 14.05.2014
30.04.2014 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ
č. 46/§52/2014
2599.20 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 29.04.2014
30.04.2014 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ - pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi
č.4/PP/2014/§12
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 30.04.2014
22.04.2014 externý manažment pri implementácii projektov - LSKxP
2/2011
0.00 € s DPH Obec Doľany Prešovská rozvojová agentúra-PRERAG 31.12.2013
10.04.2014 Navýšenie úveru o 20000,- EUR
0.00 € s DPH Obec Doľany Prima banka Slovensko,a.s. 10.04.2014
09.04.2014 Poistenie Detského ihriska Roškovce Detského ihriska Doľany interiér.vybavenia KD-stoličiek
č. 5720073964
142.00 € s DPH Obec Doľany Generali Poisťovňa,a.s. 09.04.2014
26.03.2014 nákup pozemkov v k.ú. Doľany parc. č. KN 253 a 254.
0.00 € s DPH Obec Doľany Vladimír Gallovič, Alžbeta Remiašová, Vincent Vronč 26.03.2014
26.03.2014 nákup pozemkov - k.ú. Doľany parc. č. KN250, 251 a 252
0.00 € s DPH Obec Doľany Vladimír Gallovič, Vincent Vronč 26.03.2014
26.03.2014 nákup pozemku - k.ú. Doľany, parc. č. KN 255
0.00 € s DPH Obec Doľany Vladimír Gallovič, Alžbeta Remiašová 26.03.2014
20.03.2014 Poskytnutie úveru - Municipálny úver-Univerzál na základe podmienok uvedených v úverovej zmluve
č.80/002/14
32000.00 € s DPH Obec Doľany Prima banka Slovensko,a.s. 20.03.2014
13.03.2014 Prijatie poskytnutého NFP pre projekt "Rekonštrukcia KC Roškovce"- zmena výšky NFP
DZ221201201400101
114987.70 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 13.03.2014
10.03.2014 Pripojenie zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- 6x2 b.j. Roškovce
ZoP/2014/023
1209.96 € s DPH Obec Doľany Vsl. distribučná, a.s. 12.02.2014
28.02.2014 Poskytnutie príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti
č. 37/§52/2014
2599.20 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.02.2014
24.02.2014 Nákup nehnuteľnosti - pozemku KN č.61/104 k.ú. Doľany
1122.00 € s DPH Obec Doľany Emil Galik 04.09.2013
17.01.2014 Poskytnutie úveru na spolufinancovanie a predfinancovanie investičných projektov samospráv podporených z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR pre projekty "Aktívnejší zajtrajšok pre nás a naše deti a "Čaro vidieka vnímané cez šport" /rekreačno-športové zariadenia/
č.80/001/14
40258.00 € s DPH Obec Doľany Prima banka Slovensko,a.s. 17.01.2014
Zobrazených 151 - 165 z celkových 252.
1 2 7 8 9 11 13 14 15 16 17