Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.02.2017 Predmetom je vypracovanie odborného textu monografie: Doľany na Spiši-dejiny obce.
3400.00 € s DPH Obec Doľany PhDr. Anton Karabinoš, Mgr.M.Sc. Tatiana Hutyrová 23.02.2017
07.02.2017 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na účel podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
1176
7500.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 18.12.2016
26.01.2017 predĺženie Zmluvy o pripojení
1017434500
0.00 € s DPH Obec Doľany Slovak Telekom, a.s. 25.01.2017
25.01.2017 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec.
č. 16/36/012/79
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 30.12.2016
20.01.2017 úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti
č.5190031057
13.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa,a.s. 13.01.2017
12.01.2017 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.
č. 17/36/052/5
948.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 12.01.2017
03.01.2017 Zmena Zmluvy v jednotlivých článkoch
č.10
0.00 € s DPH Obec Doľany Brantner Nova s.r.o., 19.12.2016
02.01.2017 Predmetom zmluvy je audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2015.
600.00 € s DPH Obec Doľany AV Audit, s.r.o. auditorská spoločnosť 05.12.2016
31.10.2016 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
č. 16/36/010/20
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.10.2016
22.09.2016 Poskytovanie celodennej stravy pre stravníkov Materskej školy Doľany.
0.00 € s DPH Obec Doľany Základná škola s Materskou školou, Školská jedáleň 02.09.2016
23.08.2016 Poskytnutie FP na vytvorenie pracovných miest pre UoZ
č.83/2016/§ 54-CzKN
29151.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 23.08.2016
15.08.2016 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania vykonávania menších obecných služieb pre obec
č. 5190031053
13.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa,a.s. 30.06.2016
28.07.2016 Zmeny a doplnky Zmluvy
č.1
0.00 € s DPH Obec Doľany VSE, a.s. 28.07.2016
27.07.2016 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
č. 410/2016/OK
2000.00 € s DPH Obec Doľany Prešovský samosprávny kraj 15.07.2016
27.07.2016 Zmena a doplnenie Zmluvy č.. 4/L/2006 o zbere, preprave a zneškodnovaní komunálneho odpadu z obce Dolany
č.9
0.00 € s DPH Obec Doľany Brantner Nova s.r.o., 30.06.2016
Zobrazených 106 - 120 z celkových 263.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 17 18