Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.12.2015 Aplikácia § 10 zák. č. 417/2013 Z.z.
č. 15/36/010/53
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 10.12.2015
01.12.2015 Dovoz stravy pre Materskú školu Doľany
č. 01/2015
3.00 € s DPH Obec Doľany Základná škola s materskou školou Sp.Hrhov 01.10.2015
01.12.2015 Prenechanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR do bezplatného užívania- súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
č. KRHZ-PO-728-020/2
14359.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 13.11.2015
01.12.2015 Prenechanie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR do bezplatného užívania - hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka pre obecné hasičské zbory
č. KRHZ-PO-433-045/2
110029.60 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 13.11.2015
14.09.2015 Poskytovanie celodennej stravy pre potreby vlastníkov Materskej školy Doľany
2.31 € s DPH Obec Doľany Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň Sp.Hrhov 02.09.2015
17.08.2015 Poistenie stavieb /KC Roškovce/,poistenie hnuteľných vecí/interiér.vybavenie/ a poistenie elektornických zariadení/výpočtová technika/
č. 2404839088
207.17 € s DPH Obec Doľany Generali Poisťovňa,a.s. 14.08.2015
22.07.2015 Poskytnutie licencie-k aplikačnému programovému vybaveniu inform.systému pre obce a mestá URBIS
č. U2004/2015
160.00 € s DPH Obec Doľany MADE, spol. s r. o. 15.07.2015
22.07.2015 Poskytnutie súhlasu na vyuňúčtovanie odmien ainých nárokov poskytovateľa elektronickou faktúrou
0.00 € s DPH Obec Doľany MADE, spol. s r. o. 15.07.2015
15.07.2015 zmena dátumu vzniku prac. pomeru
č. 15/36/50J/17
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.07.2015
08.07.2015 Záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo "Webová aplikácia Geosense Geoportal"
250.00 € s DPH Obec Doľany GEOSENSE SK s.r.o. 04.05.2015
08.07.2015 Poverenie prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme Geosense Geoportal.
0.00 € s DPH Obec Doľany GEOSENSE SK s.r.o. 04.05.2015
30.06.2015 Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku verejnému zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest verejného zamestnávania
č. 63/2015/§ 54 - VZ
6153.72 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 29.06.2015
26.06.2015 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
15/36/50J/17
14069.70 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 26.06.2015
08.04.2015 poskytovanie finančného príspevku verejnému zamestnávateľovi
č. 41/2015/§ 54-VZ
21538.02 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 07.04.2015
08.04.2015 zmena adresy KC
č. DOD/01-2015/001/2
0.00 € s DPH Obec Doľany Implementačná agentúra pre OP ZaSI 31.03.2015
Zobrazených 121 - 135 z celkových 252.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 16 17