Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.06.2016 poskytnutie príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti
č. 16/36/052/336
2809.80 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 16.06.2016
22.04.2016 Darovanie služobného cestného vozidla zn Nissan X-TRAIL bielej farby
č.SHNM-OD-2016/00102
0.00 € s DPH Obec Doľany Slovenská republika zastúpená MV SR 25.02.2016
22.04.2016 Poskytnutie dotácie pre DHZ obce Doľany na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, a na ďaľšie účely použitia, uvedené v Zmluve
č. 76535
700.00 € s DPH Obec Doľany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 22.04.2016
29.03.2016 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
č. 16/36/50j/3
16092.90 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 29.03.2016
09.03.2016 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
15/36/50J/17
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 07.03.2016
01.03.2016 nákup nehnuteľnosti registra "C" zapísanej na LV č. 201 parc. číslo 370 druh pozemku orná pôda o výmere 2214 m2
6642.00 € s DPH Obec Doľany Vladimír Kamenický 24.02.2016
26.02.2016 Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti uvedené v čl. I Zmluvy na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa
č. 0294-PRB/2011/Z
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 18.02.2016
25.02.2016 Záväzok o uzavretí zmluvy o pripojení do distribučnej sústavyPDS
č. ZoP/2016/178-BZ
0.00 € s DPH Obec Doľany Vsl. distribučná, a.s. 09.02.2016
16.02.2016 dodávka plynu v období od 01.03.2016 do 28.02.2018
0.00 € s DPH Obec Doľany SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 11.02.2016
28.01.2016 úhrada dlhu voči Vsl. energetike,a.s.formou splátok
č.6100029348
4010.78 € s DPH Obec Doľany Vsl. energetika,a.s. 20.01.2016
16.12.2015 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS pre obec - § 12 zák. 417/2013 Z.z.
č. 15/36/012/89
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 30.11.2015
16.12.2015 Aplikácia § 10 zák. č. 417/2013 Z.z.
č. 15/36/010/53
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 10.12.2015
01.12.2015 Dovoz stravy pre Materskú školu Doľany
č. 01/2015
3.00 € s DPH Obec Doľany Základná škola s materskou školou Sp.Hrhov 01.10.2015
01.12.2015 Prenechanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR do bezplatného užívania- súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
č. KRHZ-PO-728-020/2
14359.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 13.11.2015
01.12.2015 Prenechanie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR do bezplatného užívania - hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka pre obecné hasičské zbory
č. KRHZ-PO-433-045/2
110029.60 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 13.11.2015
Zobrazených 121 - 135 z celkových 263.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 17 18