Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.04.2015 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti
č.6/LE/2015/§ 12
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 30.01.2015
24.03.2015 zabezpčenie reklamy v Centrálnom v estníku organizácií
200.00 € s DPH Obec Doľany www.centralnyestnik.sk 19.03.2015
21.01.2015 Výška a splátky úvery
80/001/14
11257.88 € s DPH Obec Doľany Prima banka Slovensko,a.s. 19.01.2015
30.12.2014 Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
500.00 € s DPH Obec Doľany AV Audit, s.r.o. audítorska spoločnosť 15.11.2014
30.12.2014 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA ZaSI a Prevádzkovateľom KC pri implementácii NP Komunitné centrá, ITMS kód 27120130553, financovaného z prostriedkov ESF v rámci OP ZaSI
0.00 € s DPH Obec Doľany Implementačná agentúra pre OP ZaSI 29.12.2014
16.12.2014 zmena čl. III. Zmluvy- zmena ceny za zber a prepravu vyseparovaných zložiek KO
č. 4/L/2006
1.50 € s DPH Obec Doľany Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves 12.12.2014
05.12.2014 Zmena a doplnenie čl I bod 1) a bod 3)
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 02.12.2014
05.12.2014 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre óbec
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 04.12.2014
20.10.2014 predaj domu súp. č. 82 - Roškovce
2200.00 € s DPH Obec Doľany Peter Tulej, Ružena Tulejová 01.08.2014
17.10.2014 pripojenie zariadenia žiadateľa
č. 24ZVS00004291493
0.00 € s DPH Obec Doľany Vsl. distribučná, a.s. 30.09.2014
18.09.2014 Poskytovanie celodennej stravy pre stravníkov Materskej školy v Doľanoch
2.31 € s DPH Obec Doľany Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň Sp.Hrhov 02.09.2014
27.08.2014 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
č. 21/LE/§50j/NS2014
5862.42 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.08.2014
02.07.2014 Zmena a doplnenie čl. III Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
č. 37/§52/2014
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 16.06.2014
04.06.2014 Podmienky zabezpečenia vykonávania menších obecných služieb podľa § 12 ods. 3 písm. b) bodu 4 zákona č. 417/2013 Z.z.
č. 3/LE/2014/§ 12
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 30.05.2014
23.05.2014 Predmetom dohody je záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť zabezpečí úrad práce.
č. /LE/2014/§ 10
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 21.05.2014
Zobrazených 136 - 150 z celkových 252.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17