Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.12.2018 Zmena cien za zber, prepravu a zneškodňovanie KO
č. 13
0.00 € s DPH Obec Doľany Brantner NOVA, s.r.o. 04.12.2018
11.12.2018 Predmetom je audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2017 a overenie súladu výročnej správy s IUZ
600.00 € s DPH Obec Doľany AV Audit, s.-.o 20.11.2018
30.11.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní FP na podporu vytvárania prac.miest u verejných zamestnávateľov
č. 18/36/054/94
16841.76 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 29.11.2018
13.11.2018 Predmetom je požičanie peňazí
500.00 € s DPH Obec Doľany Peter Tulej 15.10.2018
05.11.2018 Predmetom je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe.
č. 18/36/010/52
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Poprad 25.10.2018
25.09.2018 Predmetom je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v záujme zabezpečenia účelu - zabezpečenie vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ a podporou detí z MRK .
č. 2018/001383-004
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR, org.zložka ÚSVRK 07.09.2018
07.09.2018 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať pre potreby stravníkov Materskej školy Doľany celodennú stravu
0.00 € s DPH Obec Doľany ZŠ s MŠ, školská jedáleň 03.09.2018
28.08.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
č. 18/36/012/22
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 20.08.2018
20.08.2018 Predmetom je likvidácia odpadových vôd zo žumpy.
č.96/2018/ZoD/DKaČOV
0.00 € s DPH Obec Doľany Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 13.08.2018
17.08.2018 predaj a nákup pozemku
244.50 € s DPH Obec Doľany Valéria Kočišová 17.08.2018
22.06.2018 Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri realizácii aktivít NP vysporiadania pozemkov MRK
č. USVRK-OIP-000768
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 13.06.2018
13.06.2018 Predmetom je poskytovanie príspevku na AČ
č. 18/36/052/130
1977.60 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.06.2018
13.06.2018 Predmetom je poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť
č. 18/36/052/131
4314.60 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.06.2018
08.06.2018 prevod pozemkov par.č. 212 a 213
8853.00 € s DPH Obec Doľany Anna Smiková 07.06.2018
01.06.2018 Predmetom je poskytnutie daru- finančných prostriedkov 2000,00 Eur.
2000.00 € s DPH Obec Doľany Rama Bohemia, a.s. 25.05.2018
Zobrazených 46 - 60 z celkových 252.
1 2 4 6 7 8 9 16 17