Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.02.2019 Predmetom je záväzok poskytovateľa spracovať pre objednávateľa žiadosť o poskytnutie NFP
2400.00 € s DPH Obec Doľany ROZVOJ SPIŠA n.o. 11.02.2019
31.01.2019 Predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonávať údržbu, sledovanie technického stavu a opravy plynárskeho zariadenia
č.ZoÚaO 9/2019/RCS
0.00 € s DPH Obec Doľany SPP-distribúcia, a.s. 29.01.2019
31.01.2019 Predmetom je prenechanie nájomcovi do užívania plynárenské zariadenie - plynovod
NZ1E9/2019/rcs
0.00 € s DPH Obec Doľany SPP-distribúcia, a.s. 28.01.2019
18.01.2019 Predmetom zmluvy je záväzok VSD, a.s. vykonať vo vlastnom mene preložku elektroenergetických zariadení
č. 001/2019
0.00 € s DPH Obec Doľany Východoslovenská distribučná, a.s. 08.01.2019
14.01.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania aktivačnej činnosti
č. 519044955
45.50 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa 01.01.2019
14.01.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania aktivačnej činnosti
č. 519044956
52.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa 01.01.2019
08.01.2019 Zmena č. 3 Doba trvania Zmluvy, bodu 3.3
č. 1
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 27.12.2018
03.01.2019 Predmetom je úprava práva povinností účastníkov pri zabezpečení a výkone MOS
č. 18/36/012/58
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 31.12.2018
14.12.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a poskytovaní fin. príspevku na úhradu časti nákladov
č. 18/36/052/307
1730.40 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.12.2018
14.12.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a poskytovaní fin. príspevku na úhradu časti nákladov
č. 18/36/052/308
3835.20 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.12.2018
14.12.2018 Poskytovanie internetových služieb
č. 7610
0.00 € s DPH Obec Doľany LEVONET, s.r.o. 06.12.2018
12.12.2018 Zmena cien za zber, prepravu a zneškodňovanie KO
č. 13
0.00 € s DPH Obec Doľany Brantner NOVA, s.r.o. 04.12.2018
11.12.2018 Predmetom je audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2017 a overenie súladu výročnej správy s IUZ
600.00 € s DPH Obec Doľany AV Audit, s.-.o 20.11.2018
30.11.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní FP na podporu vytvárania prac.miest u verejných zamestnávateľov
č. 18/36/054/94
16841.76 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 29.11.2018
13.11.2018 Predmetom je požičanie peňazí
500.00 € s DPH Obec Doľany Peter Tulej 15.10.2018
Zobrazených 46 - 60 z celkových 263.
1 2 4 6 7 8 9 17 18