Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.06.2018 prevod pozemkov par.č. 212 a 213
8853.00 € s DPH Obec Doľany Anna Smiková 07.06.2018
01.06.2018 Predmetom je poskytnutie daru- finančných prostriedkov 2000,00 Eur.
2000.00 € s DPH Obec Doľany Rama Bohemia, a.s. 25.05.2018
28.05.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
č. 18/36/50J/21
23319.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 23.05.2018
03.05.2018 Predmetom je vykonávanie činnosti technika PO a bezpečnostného technika.
0.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Anežka Cmorejová 15.02.2018
27.04.2018 Predmetom je úprava práv a povinností pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec
č. 18/36/012/11
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 29.03.2018
27.04.2018 Predmetom je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce
č. 38 751
3000.00 € s DPH Obec Doľany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 24.04.2018
27.03.2018 Predmetom je poskytnutie dotácie na účel podpory soc.a kult.potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií RK -projekt"Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry-prístupovej cesty v osade Roškovce-II.etapa"
4000.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 28.12.2017
15.03.2018 nájom učebne na prízemí Komunitného centra Roškovce súp. č. 48
č. 1/2018
1.00 € s DPH Obec Doľany Základná umelecká škola sv. Jána Nepomuckého 15.03.2018
22.01.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
č. 17/36/012/60
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 02.01.2018
09.01.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ a poskytovaní finančného príspevku.
č. 17/36/052/575
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 18.12.2017
09.01.2018 Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
5190037402
48.75 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s. 09.01.2018
14.11.2017 Predmetom dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z.do praxe
č.17/36/010/21
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 06.11.2017
06.11.2017 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti.
SEP-IMRK3-2017001580
95765.05 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 31.10.2017
19.09.2017 Predmetom je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry - prístupovej cesty v osade Roškovce, obec Doľany“ v zmysle ponuky
č.11/2017
0.00 € s DPH Obec Doľany CBR s.r.o. 18.09.2017
13.09.2017 Poskytovanie celodennej stravy pre potreby stravníkov Materskej školy Doľany.
2.40 € s DPH Obec Doľany Základná škola s Materskou školou, Školská jedáleň 02.09.2017
Zobrazených 61 - 75 z celkových 254.
1 2 3 5 7 8 9 16 17