Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.11.2018 Predmetom je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe.
č. 18/36/010/52
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Poprad 25.10.2018
25.09.2018 Predmetom je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v záujme zabezpečenia účelu - zabezpečenie vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ a podporou detí z MRK .
č. 2018/001383-004
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR, org.zložka ÚSVRK 07.09.2018
07.09.2018 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať pre potreby stravníkov Materskej školy Doľany celodennú stravu
0.00 € s DPH Obec Doľany ZŠ s MŠ, školská jedáleň 03.09.2018
28.08.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
č. 18/36/012/22
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 20.08.2018
20.08.2018 Predmetom je likvidácia odpadových vôd zo žumpy.
č.96/2018/ZoD/DKaČOV
0.00 € s DPH Obec Doľany Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 13.08.2018
17.08.2018 predaj a nákup pozemku
244.50 € s DPH Obec Doľany Valéria Kočišová 17.08.2018
22.06.2018 Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri realizácii aktivít NP vysporiadania pozemkov MRK
č. USVRK-OIP-000768
0.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 13.06.2018
13.06.2018 Predmetom je poskytovanie príspevku na AČ
č. 18/36/052/130
1977.60 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.06.2018
13.06.2018 Predmetom je poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť
č. 18/36/052/131
4314.60 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.06.2018
08.06.2018 prevod pozemkov par.č. 212 a 213
8853.00 € s DPH Obec Doľany Anna Smiková 07.06.2018
01.06.2018 Predmetom je poskytnutie daru- finančných prostriedkov 2000,00 Eur.
2000.00 € s DPH Obec Doľany Rama Bohemia, a.s. 25.05.2018
28.05.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
č. 18/36/50J/21
23319.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 23.05.2018
03.05.2018 Predmetom je vykonávanie činnosti technika PO a bezpečnostného technika.
0.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Anežka Cmorejová 15.02.2018
27.04.2018 Predmetom je úprava práv a povinností pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec
č. 18/36/012/11
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 29.03.2018
27.04.2018 Predmetom je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce
č. 38 751
3000.00 € s DPH Obec Doľany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 24.04.2018
Zobrazených 61 - 75 z celkových 263.
1 2 3 5 7 8 9 17 18