Obec Doľany

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.03.2018 Predmetom je poskytnutie dotácie na účel podpory soc.a kult.potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií RK -projekt"Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry-prístupovej cesty v osade Roškovce-II.etapa"
4000.00 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 28.12.2017
15.03.2018 nájom učebne na prízemí Komunitného centra Roškovce súp. č. 48
č. 1/2018
1.00 € s DPH Obec Doľany Základná umelecká škola sv. Jána Nepomuckého 15.03.2018
22.01.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
č. 17/36/012/60
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 02.01.2018
09.01.2018 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ a poskytovaní finančného príspevku.
č. 17/36/052/575
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 18.12.2017
09.01.2018 Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
5190037402
48.75 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s. 09.01.2018
14.11.2017 Predmetom dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z.do praxe
č.17/36/010/21
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 06.11.2017
06.11.2017 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti.
SEP-IMRK3-2017001580
95765.05 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 31.10.2017
19.09.2017 Predmetom je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry - prístupovej cesty v osade Roškovce, obec Doľany“ v zmysle ponuky
č.11/2017
0.00 € s DPH Obec Doľany CBR s.r.o. 18.09.2017
13.09.2017 Poskytovanie celodennej stravy pre potreby stravníkov Materskej školy Doľany.
2.40 € s DPH Obec Doľany Základná škola s Materskou školou, Školská jedáleň 02.09.2017
28.08.2017 Poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“
č. 2017/36/054/74
28599.75 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 28.08.2017
21.08.2017 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom
č. 845/212/17Pv
0.00 € s DPH Obec Doľany Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 21.08.2017
18.07.2017 Úrazové poistenie UoZ, ktoré vykonávajú MOS pre obec
č. 5190031151
13.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s. 30.06.2017
17.07.2017 Predmetom je záväzok pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované tejto zmluve do distribučnej sústavy.
č. ZoP/2017/478
0.00 € s DPH Obec Doľany Východoslovenská distribučná,a.s. 17.07.2017
11.07.2017 Zabezpečenie auditu individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie r. 2016 a overenie súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou
600.00 € s DPH Obec Doľany AV Audit, s.r.o. 05.05.2017
30.06.2017 Predmetom je pôžička vo výške 2500,- Eur.
2500.00 € s DPH Obec Doľany Martin Hamburg 30.06.2017
Zobrazených 76 - 90 z celkových 263.
1 2 3 4 6 8 9 10 17 18